Ανάπλασεις και παρεμβάσεις στον αστικό ιστό του Δήμου Δάφνης (έργο 215876)

 

Το έργο αφορά ανάπλαση της περιοχής που περικλείεται από τις οδούς Αγίας Βαρβάρας, Παπαναστασίου, Αλεξανδρείας και Αρκαδίου. Τα πεζοδρόμια, στο σύνολο της παρέμβασης, έχουν ανεπαρκείς διαστάσεις (ελεύθερο μήκος όδευσης πεζών μικρότερο από 1,50 μ.). Σε λίγες περιπτώσεις που έγιναν διαπλατύνσεις πεζοδρομίων, αυτές ήταν ανεπαρκείς και τα πεζοδρόμια εξακολουθούν να είναι ακατάλληλα ακόμα και για αρτιμελείς, και πολύ περισσότερο για άτομα με αναπηρίες (λ.χ. φωτ 45, 56, 65). Φυσικά οδηγός τυφλών δεν έχει τοποθετηθεί, όπως απαιτούν οι κανονισμοί, αφού άλλωστε δεν υπάρχει χώρος. Διάφορα εμπόδια, όπως κάδοι απορριμμάτων (λ.χ. φωτ. 19,23,24,27,28), στύλοι (λ.χ. φωτ. 23,26,51,65,67), ακατάλληλες φυτεύσεις (λ.χ. φωτ. 25) παρέμειναν στα «αναπλασμένα» πεζοδρόμια και τα καθιστούν ακόμα πιο ακατάλληλα για χρήση από τους πεζούς. Ο ποδηλατόδρομος αντί να κατασκευαστεί σε κάποιο δρόμο με μεγάλη κυκλοφορία αυτοκινήτων και ανάγκη προστασίας για τους ποδηλάτες (λ.χ. λεωφ. Παπαναστασίου ή λεωφ. Βουλιαγμένης) κατασκευάστηκε σε δρόμο χωρίς μεγάλη κίνηση, δίπλα σε ανεπαρκών διαστάσεων πεζοδρόμια (λ.χ. φωτ 1,3,4,5,13) και με απαράδεκτες, σε κάποια σημεία, κλίσεις για ποδήλατα (λ.χ. φωτ 14). Έτσι ως ποδηλατόδρομος απέτυχε και χρησιμοποιείται κυρίως από πεζούς (λ.χ. φωτ 8,10,12) που κινούνται εκεί που θα ήταν ένα κανονικών διαστάσεων πεζοδρόμιο (και, παρανόμως, από αυτοκίνητα, όπου αυτό είναι δυνατόν- λ.χ. φωτ 70). Ένα έργο καθαρά διακοσμητικό, που δεν βελτιώνει καθόλου τις πραγματικά απαράδεκτες συνθήκες ασφαλούς μετακίνησης των πεζών και ιδιαίτερα των ατόμων με αναπηρίες.

 


     

1. Μ. Αλεξάνδρου 24                                   2. Μ. Αλεξάνδρου 24

     

3. Αρκαδίου 2                                          4.  Αρκαδίου 1

    

5. Αρκαδίου 10                         6.  Αρκαδίου 15


     

7. Αρκαδίου 25                                   8. Αρκαδίου 24

    

9. Αρκαδίου 37                                          10.  Αρκαδίου 34

    

11. Αρκαδίου 43                         12.  Αρκαδίου 38


     

13. Αρκαδίου 44                                   14. Αρκαδίου 62

    

15. Αλεξανδρείας 24                                          16.  Αλεξανδρείας 30

    

17. Αλεξανδρείας 35                         18.  Αλεξανδρείας 41


     

19. Αλεξανδρείας 44                                   20. Αλεξανδρείας 40

    

21. Αλεξανδρείας 46                                          22.  Αλεξανδρείας 57

    

23. Αλεξανδρείας 66                                        24.  Αφροδίτης 36


     

25. Αλεξανδρείας 44                                   26. Αλεξανδρείας 70

    

27. Αλεξανδρείας 84                                  28.  Αλεξανδρείας 88-92

    

29. Κολοκοτρώνη 30                                        30.  Κολοκοτρώνη 29


     

31. Ανθίππου 25                                   32. Ανθίππου 28-30

    

33. Κολοκοτρώνη 39                                  34.  Αλεξάνδρας 102

    

35. Αλεξάνδρας 103                                        36.  Αλεξάνδρας 92


     

37. Θεσσαλίας 13                                   38. Θεσσαλίας 6-8

    

39. Αγαμέμνονος 35                                  40.  Κολοκοτρώνη 53

    

41. Κολοκοτρώνη 52-54                                        42.  Αγ. Βαρβάρας 111

 


     

43.  Αγ. Βαρβάρας 134                                   44. Αφροδίτης 15

     

45. Αφροδίτης 12                                  45α.  Αφροδίτης 12-15 (πριν την επέμβαση

    

46. Αγαμέμνονος 18                                        47.  Αγαμέμνονος 16


     

48.  Αγαμέμνονος 8                                   49. Αγαμέμνονος 11

        

50. Θέσπιδος 1                                  51.  Θέσπιδος 4

    

52. Θέσπιδος 10                                        53.  Θέσπιδος 7


     

54.  Αλεξάνδρας 66                                   55. Αλεξάνδρας 69

        

56. Αλεξάνδρας 73                                 56α.  Αλεξάνδρας 73 (πριν την επέμβαση)

    

57. Πλουτάρχου 36                                        58.  Πλουτάρχου 41


     

59.  Πλουτάρχου 45                                   60. Πλουτάρχου 47

     

61. Πλουτάρχου 48                                 62.  Αγ. Βαρβάρας 112

    

63. Κατριβάνου 1                                        64.  Κατριβάνου 5


     

65.  Κατριβάνου 6                                   65α. Κατριβάνου 6 (πριν την επέμβαση)

     

66. Αντιγόνης 11                                 67.  Αντιγόνης 7

    

68. Βύρωνος 1                                        68α.  Βύρωνος 1 (πριν την επέμβαση)


    

 

69. Σικελιανού 4                                                   70. Αρκαδίου