Ανάπλαση της οδού Φανερωμένης του δημοτικού διαμερίσματος Χολαργού του Δήμου Παπάγου – Χολαργού (ΕΣΠΑ-215887)

Προϋπολογισμός 2.485.553 € 

Πληρωμές 1.499.913 €

Όπως φαίνεται καθαρά από τις φωτογραφίες, με τα χρηματοδοτούμενα έργα “ανάπλασης”, πεζοδρόμια που έχουν αρκετό πλάτος, μετατρέπονται σε χώρους στάθμευσης, και γίνονται στενότερα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κινηθούν με ασφάλεια πεζοί και άτομα με αναπηρίες.

 

Πριν

 

 

 

 

Κατασκευή -καταστροφή

 

 

 

 

Ολοκληρωμένα  εκτός προδιαγραφών για πεζούς