Ανάπλαση αστικού περιβάλλοντος Δήμου Γλυφάδας (έργο 215861)

 

Έγιναν παρεμβάσεις στους δρόμους Αγ. Νεκταρίου, Αγαμέμνονος, Επαμεινώνδα, Δημελά, Μ. Αλεξάνδρου, Αριστομένους, Αριστοφάνους, Ίριδος, Νυμφών, Κριμαίας, Ευξείνου Πόντου, Προποντίδος, Δαρδανελλίων, Α. Ρωμυλίας. Οι παρεμβάσεις συνίστανται στην προσθήκη οδηγού για τυφλούς σε λίγα σημεία και σε φυτεύσεις. Οι επεμβάσεις στις οδούς Ίριδος, Νυμφών, Κριμαίας, Ευξείνου Πόντου, Προποντίδος, Δαρδανελλίων, Α. Ρωμυλίας είναι τελείως αποσπασματικές και μη λειτουργικές. Για παράδειγμα στην οδό Κριμαίας τα πεζοδρόμια «βελτιώθηκαν» στους αριθμούς 15-23/18-24 και 45-49/50-54 (λ.χ. φωτ. 29,34,35,36,37,39), ενώ στο υπόλοιπο μήκος, που είχε και περισσότερη ανάγκη (λ.χ. φωτ. 30,31,32,38,40) παρέμειναν απροσπέλαστα για τα άτομα με αναπηρίες. Ακόμα και σε αυτά τα σημεία όμως, στις περισσότερες περιπτώσεις το ελεύθερο πλάτος διέλευσης πεζών είναι μικρότερο από 1,50μ (λ.χ. φωτ 34,37,39,47,49,52). Πεζοδρόμια σε δρόμους που είχαν πολύ περισσότερη ανάγκη βελτίωσης, όπως η οδός Βορείου Ηπείρου και Μικράς Ασίας (λ.χ. φωτ 33), από όπου διέρχεται λεωφορειακή γραμμή, παρέμειναν ακατάλληλες για άτομα με αναπηρίες και επικίνδυνες για όσους μπορούν να τις περπατήσουν. Στις οδούς Αγαμέμνονος, Επαμεινώνδα, Δημελά, Μ. Αλεξάνδρου, Αριστομένους, Αριστοφάνους το ελεύθερο πλάτος όδευσης πεζών παρέμειναν επίσης ανεπαρκές (μικρότερο από 1,50μ.) για τη χρήση από άτομα με αναπηρίες (λ.χ. φωτ. 4-27) – ακόμα και οι αρτιμελείς αναγκάζονται τις περισσότερες φορές να περπατούν στο οδόστρωμα. Κάδοι απορριμμάτων, στύλοι κλπ. έχουν παραμείνει σε θέσεις που καθιστούν ακόμα περισσότερο ακατάλληλα τα πεζοδρόμια (λ.χ. φωτ 3,8,31). Οι φυτεύσεις έχουν γίνει, στο μεγαλύτερο μήκος του έργου, σε τρόπο που να εμποδίζουν τη χρήση των πεζοδρομίων, που θα έπρεπε να έχουν διαπλατυνθεί στην περίπτωση αυτή. Δεν έγιναν πουθενά διαπλατύνσεις πεζοδρομίων, ενώ θα μπορούσαν πολύ εύκολα να γίνουν με απομάκρυνση των αυτοκίνητων από τους δρόμους, χωρίς κανένα πρόβλημα, αφού όλα τα σπίτια στην περιοχή έχουν αυλές και ακάλυπτους χώρους που επικοινωνούν με το δρόμο και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη στάθμευσή τους. Ένα έργο που δεν εξυπηρετεί και δεν ωφέλησε κανένα (εκτός, ενδεχομένως, από τους προμηθευτές και τους εργολάβους).


 

1. Αγ. Νεκταρίου 30                                          2. Αγ. Νεκταρίου 398

 

3. Αγαμέμνονος 2                                          3α.  Αγαμέμνονος 2 (πριν την παρέμβαση)

 

4. Αγαμέμνονος 18-20               4α.  Αγαμέμνονος 18-20 (πριν την παρέμβαση)


  

5. Αγαμέμνονος 21                                          5α. Αγαμέμνονος 21 (πριν την παρέμβαση)

  

6. Αγαμέμνονος 28                                          7.  Επαμεινώνδα 19

  

8. Επαμεινώνδα 28                                             9.  Επαμεινώνδα 33


  

10. Επαμεινώνδα 36                                          11. Δημελά 8-10

  

12. Δημελά 11                                          13.  Δημελά 23-25

  

14. Αριστομένους 19                                15.  Αριστομένους 24


   

16. Αριστομένους 12                             16α. Αριστομένους 12 (πριν την παρέμβαση)

  

17. Αριστομένους 21-23                                          17α.  Αριστομένους 23 (πριν την παρέμβαση)

  

18. Αριστομένους 24                            18α.  Αριστομένους 24 (πριν την παρέμβαση)
  

19. Αριστοτέλους 11                                          20. Αριστοτέλους 25

    

21. Αριστοτέλους 26                                          22. Αριστοτέλους 28

 

23. Αριστοφάνους 5                                           24.  Αριστοφάνους 12

 

25. Αριστοφάνους 20                                          26. Αριστοφάνους 21

 

27.Αριστοφάνους 26                                          28.  Κριμαίας 13

 

29. Κριμαίας 23                              29α.  Κριμαίας 23 (πριν την παρέμβαση)


 

30. Κριμαίας 33                                          31. Κριμαίας 38

 

32. Κριμαίας 43                                          33.  Μ.Ασίας 132 & Κριμαίας

  

34. Κριμαίας 45                           34α Κριμαίας 45(πριν την παρέμβαση)

 

35. Κριμαίας 46                                          35α. Κριμαίας 46 (πριν την παρέμβαση)

 

36. Κριμαίας 49                                          36α. Κριμαίας 49 (πριν την παρέμβαση)

 

37. Κριμαίας 50                                           38.  Κριμαίας 51
 

39. Κριμαίας 54                                          39α. Κριμαίας 54 (πριν την παρέμβαση)

    

40. Κριμαίας 56                                          41. Ευξείνου Πόντου 15

    

42. Ευξείνου Πόντου 37                           42α.  Ευξείνου Πόντου 37 (πριν την παρέμβαση)


 

43. Ευξείνου Πόντου 26                                          44. Προποντίδος 78

 

45. Προποντίδος 45                                          46. Δαρδανελίων 18

    

47. Δαρδανελίων 20                                           48.  Δαρδανελίων 28


  

49. Δαρδανελίων 45                                          50. Δαρδανελίων 47

      

51. Ανατολ. Ρωμυλίας 4                         52. Ανατολ. Ρωμυλίας 15

     

53. Ανατολ. Ρωμυλίας 18                     54.  Ανατολ. Ρωμυλίας 46


    

55. Ανατολ. Ρωμυλίας 49                                          56. Ανατολ. Ρωμυλίας 52

 

57. Ανατολ. Ρωμυλίας 86