Ανάπλαση πεζοδρομίων και κατασκευή παιδικών χαρών στο Δήμο Καισαριανής (έργο 215909 )

 

Έγιναν παρεμβάσεις στους δρόμους Ηρώς Κωνσταντοπούλου, Λυδίας, Κλαζομενών, Μοσχονησίων, τμήμα της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου και μικρά τμήματα των οδών Νέας Εφέσου, Οδεμησίου και Αρήτης, ανάπλαση δύο παιδικών χαρών και κατασκευή μιας άλλης. Όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες, τα «αναπλασμένα» πεζοδρόμια έχουν στο μεγαλύτερο μήκος τους ελεύθερο πλάτος διέλευσης πεζών μικρότερο από 1,50 μέτρο. Στο μεγαλύτερο μήκος του έργου δεν έγιναν διαπλατύνσεις πεζοδρομίων, αλλά προτιμήθηκε να παραχωρηθεί ο χώρος για στάθμευση αυτοκινήτων. Αλλά και στις περισσότερες από τις ελάχιστες περιπτώσεις που έγιναν διαπλατύνσεις πεζοδρομίων,  είτε  έγιναν με τρόπο που να μην βελτιώνουν την προσβασιμότητα (λ.χ. φωτ.12), είτε καταλήφθηκαν αμέσως από τραπεζοκαθίσματα (λ.χ. φωτ.13, 18), αυτοκίνητα (λ.χ. φωτ. 29 – το σημείο αυτό αφέθηκε χωρίς εμπόδια που θα εμπόδιζαν την παράνομη στάθμευση σε αυτό), κάδους απορριμάτων (λ.χ. φωτ. 28), ή άλλα εμπόδια. Στύλοι στο πεζοδρόμιο δεν μετακινήθηκαν, ακόμα και σε σημεία που θα μπορούσαν να βελτιώσουν την προσβασιμότητα  (λ.χ. φωτ. 2, 4). Το έργο είναι ακατάλληλο για χρήση από άτομα με αναπηρίες.


  

1. Αρήτης                                                 2. Ηρώς Κωνσταντοπουλου 11 (6ο Δημοτικό)

 

3. Ηρώς Κωνσταντοπουλου 14                             4. Ηρώς Κωνσταντοπουλου 23

            

5. Ηρώς Κωνσταντοπουλου 24                                6. Ηρώς Κωνσταντοπουλου 26


 

  1. Κωνσταντοπουλου 30                             8. Ηρώς Κωνσταντοπουλου 36

 

9. Ηρώς Κωνσταντοπουλου 60                     10. Ηρώς Κωνσταντοπουλου 40

 

11. Ηρώων Πολυτεχνείου 89               11α. Ηρώων Πολυτεχνείου 89 (πριν την παρέμβαση)


 

12. Ηρώων Πολυτεχνείου 48             12α. Ηρώων Πολυτεχνείου 48 (πριν την παρέμβαση)

 

13. Ηρώων Πολυτεχνείου 113                          13α.  Ηρώων Πολυτεχνείου 113 (πριν την παρέμβαση)

   

14. Ηρώων Πολυτεχνείου 131                                         15. Ηρώων Πολυτεχνείου 135

 


 

16. Ηρώων Πολυτεχνείου 141 & Κλαζομενών               17. Ηρώων Πολυτεχνείου 163

 

18. Μοσχονησίων 6-8                                               18α. Μοσχονησίων 6-8 (πριν την παρέμβαση)

 

19. Μοσχονησίων 26                      19α.  Μοσχονησίων 26 (πριν την παρέμβαση)

 


 

20. Μοσχονησίων 48                                          20α. Λυδίας 21

 

21. Λυδίας 23-25                                          21α.  Λυδίας 23-25 (πριν την παρέμβαση)

 

22. Λυδίας 31                                                                        23.  Λυδίας 41-45

 


 

24. Λυδίας 57                                            24α. Λυδίας 57 (πριν την παρέμβαση)

 

25. Λυδίας 63                                          25α.  Λυδίας 63 (πριν την παρέμβαση)

 

26. Λυδίας 73                                          26α.  Λυδίας 73 (πριν την παρέμβαση)

 

27. Λυδίας 80                                          27α.  Λυδίας 80 (πριν την παρέμβαση)


 

 

28. Εφέσου 31                                          28α.  Εφέσου 31 (πριν την παρέμβαση)

    

29. Εφέσου 2                                             29α.  Εφέσου 2 (πριν την παρέμβαση)

30. Οδεμησίου                                         


       

31. Κλαζομενών 33                                          32. Κλαζομενών 36

     

33. Κλαζομενών 39-41                                          34. Κλαζομενών 42

        

35. Κλαζομενών 47                                   36. Κλαζομενών 48


       

37. Κλαζομενών 49                                          38. Κλαζομενών 53