Ανάπλαση της λεωφόρου Καλαμακίου Δήμου Αλίμου (215907)

 Προϋπολογισμός 2.965.165 €
Πληρωμές 878.767 €

Τα πεζοδρομια στο δρόμο αυτό δεν είναι κατάλληλα για την κίνηση εμποδιζόμενων ατόμων και ατόμων με αναπηρίες. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις ελληνικές προδιαγραφές (ΦΕΚ 2621Β/2009) το πλάτος της ζώνης ελεύθερης όδευσης πεζών πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,50 μέτρο. Τα πεζοδρόμια όμως στο συγκεκριμμένο δρόμο, στο μεγαλύτερο μήκος τους δεν έχουν αυτές τις διαστάσεις, σε πολλά σημεία μάλιστα έχουν πλάτος μικρότερο και από μισό μέτρο. Πρόκειται για εμπορικό δρόμο και οι διεθνείς προδιαγραφές στην περίπτωση αυτή επιβάλλουν το πλάτος αυτό να είναι πάνω από 3 μέτρα (βλ. λ.χ. Improving Transport for People with Mobility Handicaps, OECD, European Conference of Ministries of Transport). Δεν έχει γίνει καμία διαπλάτυνση των υπαρχόντων πεζοδρομίων, αν και υπήρχε χώρος ανάμεσα στις οικοδομικές γραμμές, ούτε μετατόπιση των στυλων και λοιπών εμποδίων, ούτε καν των αντιαισθητικών και ογκωδών διαφημιστικών πινακίδων στις στάσεις. Για το λόγο αυτό, και εξ αιτίας των ανεπαρκών διαστάσεων των πεζοδρομίων, ο οδηγός των τυφλών ακολουθεί απίθανους ελιγμούς, που τον καθιστούν σχεδόν άχρηστο και σε κάποια σημεία καταλαμβάνει το σύνολο σχεδόν του ελεύθερου πλάτους, εμποδίζοντας τους πεζούς. Προστασία με κολωνάκια δεν υπάρχει σε πολλά σημεία με αποτέλεσμα να ανεβαίνουν αυτοκίνητα που διακόπτουν τη συνέχεια του, και γενικότερα αναγκάζουν τους πεζούς να κυκλοφορούν στο οδόστρωμα (βλ. λ.χ. φωτ 5, 16, 17). Φυσικά δεν παρατηρείται κίνηση τυφλών ή ατόμων με αναπηρικά αμαξίδια στο δρόμο αυτό, αφου είναι τελείως αδύνατο, λόγω της κατασκευής του, για τους ανθρώπους αυτούς να τα χρησιμοποιήσουν. Με λίγα λόγια σπαταλήθηκαν 1 εκ. ευρώ (το κόστος περίπου μισού χλμ κλειστού αυτοκινητοδρόμου ή σιδηροδρόμου) για να στρωθούν τα υπάρχοντα άθλια πεζοδρόμια με πλάκες, που έχουν ήδη αρχίσει να καταστρέφονται από τη συνεχή κυκλοφορία μοτοσικλετών και αυτοκινήτων επάνω τους (βλ. λ.χ. φωτ 10), και να διαιωνίζεται έτσι η παραβίαση των δικαιωμάτων κινητικότητας των πεζών.

 

 

        

1.       Καλαμακίου 1                                                    2.   Καλαμακίου 2

 

 

        

3.       Καλαμακίου 3                                                    4.   Καλαμακίου 15

 

 

5.       Καλαμακίου 18                                                   6.    Καλαμακίου 28

 

 

      

7.       Καλαμακίου 37                                                    8.   Καλαμακίου 38

 

 

 

        

9.        Καλαμακίου 43                                                    10.   Καλαμακίου 45

 

 

        

11.     Καλαμακίου 56                                                    12.    Καλαμακίου 64

 


       

13.    Καλαμακίου 67                                                    14.   Καλαμακίου 77

 

 

15.   Καλαμακίου 78                                                    16.   Καλαμακίου 86

 


       

17.     Καλαμακίου 88                                                    18.   Καλαμακίου 92

 

 

       

19.    Καλαμακίου 99                                                    20.   Καλαμακίου 106


21. .   Καλαμακίου 116