Η σελίδα για καταγγελίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι:

https://ec.europa.eu/assets/sg/report-a-breach/complaints_el/

Πατάμε το τετραγωνάκι στο τέλος της σελίδας δίπλα από το:

"Διάβασα και κατάλαβα όλα τα παραπάνω."

και εμφανίζεται το ερωτηματολόγιο

Αυτές είναι οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις που έδωσα (οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις είναι μέσα σε εισαγωγικά, τα υπόλοιπα είναι σχόλια)

1. "Υποβάλλετε αυτή την καταγγελία για λογαριασμό σας;"

Πατάμε "Ναι" οπότε μας ζητάει αναλυτικά τα στοιχεία μας (χρειάζεται μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου - το τηλέφωνο είναι προαιρετικό)

2. "Στοιχεία της αρχής ή του φορέα που αφορά η καταγγελία"

Στο πεδίο:
"Όνομα : "
βάζουμε το φορέα που έχει χρηματοδοτήσει τα έργα. Για τα έργα του υποδείγματος είναι: Περιφέρεια Αττικής - Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Στο πεδίο:
"Χώρα: Ελλάδα"
(τα υπόλοιπα δεν είναι υποχρεωτικά και μπορούν να παραμείνουν κενά)

3. "Εθνικά μέτρα που ενδέχεται να παραβιάζουν τη νομοθεσία της ΕΕ 
Απαριθμήστε τα συγκεκριμένα εθνικά μέτρα (εθνική νομοθεσία ή άλλα κανονιστικά ή διοικητικά μέτρα) που θεωρείτε ότι παραβιάζουν τη νομοθεσία της ΕΕ και διευκρινίστε πώς ακριβώς την παραβιάζουν
.
"

Μιά απάντηση που μπορεί να δοθεί είναι:

"Η νομοθεσία για τα πεζοδρόμια στην Ελλάδα είναι διάσπαρτη σε διάφορα νομοθετήματα, ελλιπής και, στο βαθμό που υπάρχει, αντιεπιστημονική και ανεπαρκής για την προστασία των ανθρώπων με αναπηρίες, αλλά και των δικαιωμάτων όλων των πεζών (αναλυτικά βλ. στην ερώτηση σχετικά με την παραβίαση του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ). Συγκεκριμένα, το σχετικά πληρέστερο νομοθέτημα είναι η 52907/28.12.2009 απόφαση ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 2621Β/2009). Η απόφαση αυτή στηρίζεται στην υπόθεση οτι 70 εκατοστά ελεύθερο πλάτος διέλευσης πεζοδρομίου είναι επαρκής χώρος για την κίνηση των ανθρώπων με αναπηρικό αμαξίδιο. Στην πραγματικότητα αυτό το πλάτος δεν αρκεί ούτε για να διασταυρωθούν δύο αρτιμελείς ενήλικες. Το πλάτος 1,50 μέτρο πεζοδρομίου ελεύθερου από εμπόδια, που σε όλο τον κόσμο αναγνωρίζεται ως το απόλυτο μίνιμουμ, η απόφαση αυτή το έχει αναγάγει στο μέγιστο. Ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα είναι οτι οι προδιαγραφές αυτές δεν επιβάλλονται, ούτε ελέγχονται από κανένα - ακόμα και τα 70 εκατοστά το παραπάνω νομοθέτημα δεν τα επιβάλλει, αλλά απλώς τα συνιστά (άρθρο 2). Οι συστάσεις του ΟΟΣΑ (European Conference of Ministers of Transport, Improving transport for people with mobility handicaps, OECD 2000) επιβάλλουν ελεύθερο από εμπόδια πλάτος πεζοδρομίου τουλάχιστον 1,80-2,00 μέτρα και σε περιπτώσεις εμπορικών δρόμων ή πεζοδρομίων με μεγάλη κίνηση πεζών 3,00-3,50 μέτρα τουλάχιστον. "


4. "Νομοθεσία της ΕΕ που πιστεύετε ότι έχει παραβιαστεί 
Εάν τη γνωρίζετε, διευκρινίστε ποια νομοθετική πράξη της ΕΕ έχει παραβιαστεί
."

Τα έργα του υποδείγματος είναι έργα ΕΣΠΑ 2007-2013. Ο σχετικός κανονισμός προβλέπει οτι τα έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άτομα με αναπηρίες., οπότε μια απάντησ μπορεί να είναι;


"Παραβιάζουν τον κανονισμό 1083/2006 στο σημείο που προβλέπει οτι τα έργα πρέπει να είναι κατάλληλα για χρήση από άτομα με αναπηρίες. Παραβιάζουν επίσης βασικά δικαιώματα και αξίες του ευρωπαϊκού πολιτισμού (αναλυτικά βλ. στην ερώτηση σχετικά με την παραβίαση του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ)"


5. "Περιγραφή του προβλήματος
Περιγράψτε το πρόβλημα με 2000 χαρακτήρες το πολύ
"

"Στην Ελλάδα στα περισσότερα έργα δεν κατασκευάζονται σωστά πεζοδρόμια με αποτέλεσμα τη συστηματική παραβίαση των δικαιωμάτων των πεζών και κατά μείζονα λόγο των ατόμων με κινητικά προβλήματα και άλλες αναπηρίες, ακόμα 
και όταν έχουν ως υποτιθέμενο σκοπό τη διευκόλυνση τους. Μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα έργων με πεζοδρόμια που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άτομα με αναπηρίες είναι:
1 - Ανάπλαση της λεωφόρου Καλαμακίου Δήμου Αλίμου
2 - Κατασκευή νέας χάραξης βελτίωσης επαρχιακής οδού από Μέγαρα μέχρι Αλεποχώρι
3 - Ανάπλαση αστικών περιοχών Δήμου Νίκαιας
4 - Ανάπλαση της οδού Φανερωμένης του δημοτικού διαμερίσματος Χολαργού του Δήμου Παπάγου – Χολαργού
5 - Βελτίωση γεωμετρικών στοιχείων και χάραξης της επαρχιακής οδού 40 Παιανία - Σπάτα – Λούτσα
6 - Σταθμος μετρό Αργυρούπολη
7 - Ανάπλαση αστικού περιβάλλοντος Δήμου Γλυφάδας
8 - Ανάπλαση πεζοδρομίων και κατασκευή παιδικών χαρών στο Δήμο Καισαριανής
9 - Ανάπλασεις και παρεμβάσεις στον αστικό ιστό του Δήμου Δάφνης
10 - Κατασκευή - βελτίωση οδών περιοχής Εσταυρωμένου στο δημοτικό διαμέρισμα Ταύρου του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου
Τα έργα αυτά δεν είναι, στο θέμα των πεζοδρομίων,  σύμφωνα, ούτε με την προβληματική, όπως προαναφέρθηκε, ελληνική νομοθεσία, ούτε, πολύ περισσότερο με τις διεθνείς προδιαγραφές.
"

Μπορεί κανείς να περιλάβει και άλλες περιπτώσεις που έχει υπόψη του (δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλές), για να ασχοληθεί όμως η Ευρωπαίκή Επιτροπή, θα πρέπει να βεβαιωθεί οτι έχουν σχέση με έργο που χρηματοδοτήθηκε από ευρωπαϊκό πρόγραμμα.


6. "Το οικείο κράτος μέλος λαμβάνει (ή ενδέχεται να λάβει στο μέλλον) χρηματοδότηση από την ΕΕ σχετικά με το αντικείμενο της καταγγελίας σας;"

Γιά τους λόγους που αναφέρθηκαν στο προηγούμενο η απάντηση θα πρέπει να μπορεί να είναι 

"Ναι"

7. "Η καταγγελία σας αφορά παραβίαση του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ;"

Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ βρίσκεται εδώ:
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_el.pdf

Πατάμε "Ναι" οπότε ανοίγει η ερώτηση

"Εξηγήστε πώς εμπλέκεται το δίκαιο της Ένωσης και ποιο θεμελιώδες δικαίωμα έχει παραβιαστεί."

Μιά απάντηση που μπορεί να δοθεί είναι:

"Η κατάσταση γενικότερα των πεζοδρομίων στην Ελλάδα, και ειδικότερα, στο μεγαλύτερο μέρος τους, των πεζοδρομίων που αφορούν στην παρούσα και στις προηγούμενες σχετικές καταγγελίες, είναι τέτοια, που δεν επιτρέπουν την κίνηση ατόμων με αναπηρίες ή άλλων ευπαθών κατηγοριών πεζών. Η κατάσταση στα πεζοδρόμια είναι τόσο άσχημη, ώστε στους δρόμους δεν μπορεί κανείς να δει ανθρώπους με αναπηρικά αμαξίδια, τυφλούς κλπ (ιδίως μάλιστα ασυνόδευτους), οι οποίοι με τον τρόπο αυτό περιέρχονται σε ένα είδος κοινωνικού αποκλεισμού, κατά παράβαση των άρθρων 21 (απαγόρευση διακρίσεων λόγω αναπηρίας και ηλικίας), 25 (δικαιώματα των ηλικιωμένων) και 26 (ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες) του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Οι υπόλοιποι πεζοί εξαναγκάζονται συχνά να περπατούν στο οδόστρωμα και να κινδυνεύουν να παρασυρθούν από τα οχήματα, πράγμα που, εξ αιτίας αυτού του λόγου, συμβαίνει με σημαντικά μεγαλύτερη συχνότητα σε σχέση με χώρες με σωστά πεζοδρόμια, κατά παράβαση των άρθρων 2 (δικαίωμα στη ζωή), 3 (δικαίωμα στην ακεραιότητα του προσώπου) και 6 (δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια) του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Είναι δύσκολο να βρει στην Ελλάδα πεζοδρόμιο σύμφωνο με σωστές προδιαγραφές (λ.χ. προδιαγραφές του ΟΟΣΑ που αναφέρονται σε προηγούμενη ερώτηση), και αν συμβεί αυτό δεν είναι συνήθως σε μεγαλύτερο από 100-200 μέτρα διάστημα. Πολλά από αυτά τα έργα, καθώς και τα περισσότερα οδικά έργα χωρίς σωστά (ή καθόλου) πεζοδρόμια, χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά προγράμματα. Η παρεμπόδιση του περπατήματος και η παρενόχληση και απειλή από τα οχήματα που συμβαίνει με τον τρόπο αυτό έχει δυσμενή επίπτωση στην υγεία γενικότερα κατά παράβαση του άρθρου 35 (προστασία της υγείας) και δημιουργεί εξευτελιστικές συνθήκες μετακίνησης κατά παράβαση του άρθρου 1 (ανθρώπινη αξιοπρέπεια) του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ."


8. "Απαριθμήστε κάθε δικαιολογητικό έγγραφο/αποδεικτικό στοιχείο το οποίο μπορείτε, εφόσον ζητηθεί, να διαβιβάσετε στην Επιτροπή.
Μην επισυνάπτετε έγγραφα σε αυτό το στάδιο.
Κατάλογος εγγράφων
"

Εδώ μπορούμε να βάλουμε φωτογραφίες ή να το αφήσουμε κενό

9. "Προηγούμενες προσπάθειες για επίλυση του προβλήματος
Έχετε ήδη προβεί σε ενέργειες στο συγκεκριμένο κράτος μέλος για να προσπαθήσετε να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα;
"

Αν πατήσουμε "Ναι" ανοίγει η ερώτηση

"Σε τι ενέργειες έχετε ήδη προβεί στο οικείο κράτος μέλος για να αντιμετωπίσετε αυτό το πρόβλημα;
- Διοικητικές ενέργειες (π.χ. προσφυγές, καταγγελίες στις αρμόδιες δημόσιες αρχές (κεντρικές, περιφερειακές ή τοπικές), καταγγελίες στον εθνικό ή περιφερειακό διαμεσολαβητή)
- Νομικές ενέργειες (Έχω ήδη προσφύγει στα δικαστήρια του οικείου κράτους μέλους για την επίλυση αυτού του προβλήματος) "

Το αφήνουμε κενό ή βάζουμε κάποιες ενέργειες που είχαμε κάνει. Για το έργο 5 του υποδείγματος λ.χ. είχε γίνει παλαιότερα προσφυγή στο "Συνήγορο του Πολίτη". Και για το θέμα της προβληματικής νομοθεσίας είχε γίνει προσφυγή, χωρίς επιτυχία

10. "Αν επικοινωνήσατε ήδη με όργανα της ΕΕ ή άλλες υπηρεσίες που διεκπεραιώνουν προβλήματα τέτοιου είδους, δώστε μας τα στοιχεία του φακέλου/της αλληλογραφίας σας.
- Αναφορά προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
- Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
- Ευρωπαϊκή Επιτροπή
- SOLVIT
- Άλλο (διευκρινίστε)
"

Και αυτό μπορούμε να το αφήσουμε κενό. Πληροφοριακά, έχει γίνει τουλάχιστον μία καταγγελία προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα με στοιχεία

"- Ref. Ares(2017)1723797 - 31/03/2017
- CHAP(2017)00749
"


11. "Γνωρίζετε αν έχει ασκηθεί προσφυγή στο οικείο κράτος μέλος για το ζήτημα το οποίο αφορά η καταγγελία σας;"

Αν δέν γνωρίζουμε απαντάμε

 "Όχι"


12. "Επιτρέπετε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποκαλύψει την ταυτότητά σας στο πλαίσιο των επαφών της με τις αρχές κατά των οποίων υποβάλλετε καταγγελία;"

Απαντάμε ότι θέλουμε

Τέλος πατάμε το κουμπί "Υποβολή καταγγελίας", οπότε (αν έχει συμπληρωθεί σωστά - δηλαδή όλα όσα είναι υποχρεωτικά) εμφανίζει το μήνυμα:

"Ευχαριστούμε για τη συμπλήρωση του δελτίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα το επεξεργαστεί αμέσως."