Κατασκευή νέας χάραξης βελτίωσης επαρχιακής οδού από Μέγαρα μέχρι Αλεποχώρι (292733)

Προϋπολογισμός 10.610.644 €
Πληρωμές 8.743.713 €

Σχεδόν πλήρης απουσία πεζοδρομίων. Στις λίγες περιπτώσεις που υπάρχουν πεζοδρόμια έχουν κατά κανόνα ανεπαρκές πλάτος και εμπόδια που δεν επιτρέπουν τη χρήση τους από τους πεζούς (βλ. λ.χ. φωτ. 5, 6), ενώ δεν υπάρχουν πουθενά ράμπες για αναπηρικά ή άλλα καροτσάκια. Γενικά δεν πληρούν ούτε τις ελληνικές προδιαγραφές ούτε, πολύ περισσότερο, τις διεθνείς. Υπάρχει επίσης πλήρης απουσία διαβάσεων πεζών, ενώ ταυτόχρονα, λόγω των έργων, αυξάνονται οι ταχύτητες των αυτοκινήτων. Στο περιβάλλον αυτό δεν μπορούν φυσικά να κυκλοφορήσουν άτομα με αναπηρίες ή γενικότερα εμποδιζόμενα άτομα (υπερήλικες, μικρά παιδιά, γονείς μα καροτσάκια κλπ).

Η ίδια περιφρόνηση προς τα δικαιώματα κινητικότητας των πεζών, και ιδίως όσων έχουν αναπηρίες, εμφανίζεται σε όλα τα έργα της περιοχής που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά προγράμματα. Οι γέφυρες λ.χ. του κόμβου των Μεγάρων της, που είναι τμήμα της Ολυμπίας οδού, ενώ έχουν πεζοδρόμιο (όπως θα έπρεπε), αυτό είναι αποκλεισμένο από στηθαία ασφαλείας και δεν συνεχίζεται στις οδούς που οδηγούν σε αυτές (φωτ. 15, 16), με αποτέλεσμα να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Θα πρέπει να σημειωθεί οτι αυτές οι γέφυρες είναι τμήμα της πρόσβασης προς τον σιδηροδρομικό σταθμό.

 

         

1.       Οδος Μέγαρα Αλεποχώρι                                                    2.   Οδος Μέγαρα Αλεποχώρι

 

 

         

3.       Οδος Μέγαρα Αλεποχώρι                                                    4.   Οδος Μέγαρα Αλεποχώρι

 

 

         

5.       Οδος Μέγαρα Αλεποχώρι                                                   6.    Οδος Μέγαρα Αλεποχώρι

 

         

7.       Οδος Μέγαρα Αλεποχώρι                                                    8.   Οδος Μέγαρα Αλεποχώρι

 

        

9.       Οδος Μέγαρα Αλεποχώρι                                                   10.    Οδος Μέγαρα Αλεποχώρι

 

         

11.   Οδος Μέγαρα Αλεποχώρι                                                   12.   Οδος Μέγαρα Αλεποχώρι


        

13.   Οδος Μέγαρα Αλεποχώρι                                                   14.    Οδος Μέγαρα Αλεποχώρι

 

          

15.   Ολυμπία οδός – κόμβος Μεγάρων                            16.   Ολυμπία οδός – κόμβος Μεγάρων