Ανάπλαση αστικών περιοχών Δήμου Νίκαιας (216864)

Προϋπολογισμός 3.000.000 € 
Πληρωμές 2.500.000 €

Άλλη μία "ανάπλαση" που αφορά πλακόστρωση ακατάλληλων και ανεπαρκών διαστάσεων πεζοδρομίων, χωρίς καμία βελτίωση ή μετατόπιση εμποδίων. Σε κάποια σημεία είναι τόσο στενά, που όχι ανάπηρος, αλλά ούτε αρτιμελής δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει (βλ. π.χ. φωτ. 5, 6). Και προτιμήθηκε να χρησιμοποιηθεί ο χώρος για τη στάθμευση των αυτοκινήτων, παρά να διατεθεί για την κατασκευή σωστών πεζοδρομίων (βλ. π.χ. φωτ. 1-4). Ακόμα και σε σημεία που υπήρχε χώρος οι φυτεύσεις και η διαμόρφωση έγινε με τρόπο που να εμποδίζει την πρόσβαση των πεζών (βλ. π.χ. φωτ. 11-14). Τα πεζοδρόμια αυτά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άτομα με αναπηρίες, σε σημαντικό μήκος τους δεν μπορούν να διασταυρωθούν δύο αναπηρικά καροτσάκια και δεν είναι σύμφωνα ούτε με τις διεθνείς, ούτε καν με τις ελληνικές προδιαγραφές. Θα πρέπει να σημειωθεί οτι πρόκειται για τον κεντρικότερο δρόμο της περιοχής με καταστήματα και μεγάλη εμπορική κίνηση. Με τον ευφημισμό "ανάπλαση" σπαταλήθηκαν 2 εκατομμύρια (το κόστος ενός σχολείου ή ενος μικρού νοσοκομείου) για να καταπατηθούν τα δικαιώματα κινητικότητας των πεζών και κυρίως των πιο ευάλωτων από αυτούς (άτομα με αναπηρίες, υπερήλικες, μικρά παιδιά κλπ).

 

 

        

1.       Π.Ράλλη   239                                                  2.   Π.Ράλλη 245

 

         

3.       Π.Ράλλη 251                                                   4.   Π.Ράλλη 289

 

 

         

5.       Π.Ράλλη   316                                                6.    Π.Ράλλη 318

 

         

7.       Π.Ράλλη 298                                                    8.   Π.Ράλλη 296

 

        

9.       Π.Ράλλη 282                                                  10.    Π.Ράλλη 258

 

         

11.   Πλατεία Δαβάκη                                                   12.   Πλατεία Δαβάκη


        

13.   Π.Ράλλη  207                                                 14.    Π.Ράλλη 207