Κατασκευή - βελτίωση οδών περιοχής Εσταυρωμένου στο δημοτικό διαμέρισμα Ταύρου του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου (έργο 275770)

 

Έγινε πλήρης ανακατασκευή πεζοδρομίων, οδοστρωμάτων και ηλεκτροφωτισμού στην περιοχή που περικλείεται μεταξύ των οδών Κωνσταντινουπόλεως, Μακεδονίας, Ειρήνης, Νέστορος χωρίς να περιλαμβάνονται οι οδοί Κωνσταντινουπόλεως, Μακεδονίας και Ειρήνης. Διαπλατύνσεις δεν έγιναν και σε αυτό το έργο στα πεζοδρόμια, ώστε το ελεύθερο πλάτος διέλευσης πεζών να φτάσει έστω το 1,50 μ., αλλά προτιμήθηκε ο χώρος να εξακολουθήσει να χρησιμοποιείται για στάθμευση αυτοκινήτων. Τα πεζοδρόμια είναι τελείως ακατάλληλα και επικίνδυνα στην οδό Αίαντος, που είναι αρτηρία, από την οποία διέρχεται λεωφορειακή γραμμή. Οδηγοί τυφλών δεν έχουν τοποθετηθεί στα περισσότερα πεζοδρόμια. Το έργο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με αναπηρίες.


 

1. Νέστορος 1                                          1α. Νέστορος 1 (πριν την παρέμβαση)

 

2. Νέστορος 4                                          2α.  Νέστορος 4 (πριν την παρέμβαση)

    

3. Νέστορος 24                                                   4.  Νέστορος 25


 

5. Νέστορος 7                                          5α. Νέστορος 7 & 12 (πριν την παρέμβαση)

      

6. Νέστορος 12                                          7.  Μυθήμνης 1

    

8. Μυθήμνης 6                                                   9.  Μυθήμνης 13


 

10. Μυθήμνης 21                                          10α. Μυθήμνης 21 & 22 (πριν την παρέμβαση)

     

11. Μυθήμνης 22                                          12.  Ελένης 4

    

13. Ελένης 30                                                   14.  Αίαντος 32


    

15. Αίαντος 2                                          16.Μακεδονίας & Αγαμέμνονος

    

17. Αγαμέμνονος 20                                          18.  Αγαμέμνονος 10

    

19. Αχιλλέως 31                                                   20.  Αχιλλέως 24


    

21. Αχιλλέως 27                                          22. Αχιλλέως 14